Projekto derinimas / statybos leidimas

  1. Projekto pateikimas portalui “Infostatyba”;
  2. Komunikacija su derintojais derinimo metu, informacijos pildymas;
  3. Atmetimo atveju: Derintojų pastabų nagrinėjimas;
  4. Atmetimo atveju: Projekto koregavimas pagal pateiktas pastabas;
  5. Pakartotinis teikimas portalui “Infostatyba”;
  6. Statybos leidimo išėmimas.