Dokumentacijos tvarkymas

• Žemės paskirčių keitimas
• Turtinių vienetų sujungimas/atskyrimas
• Statybos užbaigimo procedūrų organizavimas Užsakovo vardu