Techninis projektas

 1. Specialiųjų architektūros reikalavimų užsakymas;
 2. Prisijungimo sąlygų užsakymas AB “Lesto”, AB “Klaipėdos Vanduo”, kt.;
 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;
 4. Sąlygos namo statybai iš regiono kelių;
 5. Kreipimasis į NŽT;
 6. TP Bendrųjų duomenų dalies parengimas;
 7. Bendrųjų statinio rodiklių nustatymas;
 8. Bendrojo aiškinamojo rašto parengimas;
 9. Bendrųjų techninių specifikacijų parengimas;
 10. Statinio projektavimo užduoties parengimas;
 11. Techninio projekto Architektūrinės dalies parengimas;
 12. Techninio projekto Sklypo plano dalies parengimas;
 13. Vandentiekio-Nuotekų dalies parengimas.