Statinių techninė priežiūra

• Statybos projekto priežiūra
• Faktiškai atliktų darbų kiekių skaičiavimas
• Darbų kokybės ir įgyvendinimo kontrolė
• Naudojamų medžiagų kontrolė
• Techninės statybos priežiūros vedimas
• Statybų kaina ir auditas
• Statybos skaičiuojamosios kainos tikrinimas ir vertinimas
• Tikslių darbų kiekių skaičiavimas
• Statybų kainos nustatymas ir sąmatos pateikimas elektroniniu formatu;
• Darbų saugos ir sveikatos koordinavimas ir kontrolė;